VRTEC V SELNICI OB DRAVI PRAZNUJE 50 LET

Otvoritev stavbe vrtca je bila v Selnici ob Dravi ob krajevnem prazniku leta 1974. Selničani so takrat pridobili vrtec z dvema oddelkoma za 40 otrok, leta 1998 pa so dozidali še dva oddelka in kuhinjo. Do leta 2000 je vrtec spadal v skupino vrtcev Koroška vrata iz Maribora, nato se je priključil OŠ Selnica ob Dravi. Zaradi naraščanja števila vpisanih otrok so leta 2007 v šoli eno učilnico preuredili v igralnico, s šolskim letom 2019/20 pa smo v prostorih šole imeli že 6 vrtčevskih oddelkov. Danes vrtec obsega 11 oddelkov (10 v Selnici in 1 na Sv. Duhu na Ostrem vrhu), vključenih je 175 otrok.

Ob 50. rojstnem dnevu našega »starega« vrtca smo pripravili zbornik z naslovom Majhne stopinje, veliki koraki, ki vključuje mnogo zanimivih in poučnih prispevkov, podatkov in fotografij, malčki pa so ga obogatili z risbicami in nam ponovno dokazali, kako domiselni in ustvarjalni znajo biti. Ob tej priložnosti smo pripravili tudi razstavo in zaključno prireditev, na kateri smo se ob zabavnih gibalnih in ustvarjalnih aktivnostih od tega vrtca tudi poslovili – v novo vrtčevsko leto bomo namreč zakorakali v novo stavbo vrtca.

Vrtec Kobanček, ki je umeščen v prijetno podeželsko okolje, se uvršča med sodobne slovenske vrtce zaradi kvalitetnega izvajanja vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, ponudbe pestrih nadstandardnih aktivnosti, odličnega obogatitvenega programa, vključitve v zanimive projekte in razvojne naloge. Uvajamo novosti, sledimo sodobnim pedagoškim pristopom, veliko se izobražujemo. Zelo dobro sodelujemo z ZRSŠ, Občino Selnica ob Dravi, društvi v kraju, lokalnimi podjetji, s krajani. Ponosna sem, da vodim vrtec, v katerem se vsi zavedamo, da je pomembno otroke naučiti osnovnih življenjskih veščin in spoštovanja vrednot ter jim skozi usmerjene dejavnosti ali igro predati čim več znanja. Če imamo otroke radi, če jim zagotavljamo spodbudno in varno okolje, če se trudimo, da jih usmerimo na pravo življenjsko pot, če sodelujemo in strpno rešujemo probleme, če upoštevamo etična načela, potem smo dosegli cilj in naše pedagoško poslanstvo je uresničeno.

Pri otrocih ni majhnih korakov – vse, kar naredijo, so velike stvari.

Manja Kokalj, ravnateljica vrtca

GALERIJA FOTOGRAFIJ