OBOGATITVENA DEJAVNOST – PRAVLJIČNA JOGA

Pravljična joga poteka skozi celo šolsko leto, enkrat mesečno. Potekala bo ob petkih, od 13.00 do 14.15, v mali telovadnici.  Namenjena je otrokom 2. starostnega obdobja (od 4 do 6 let).

Pravljično jogo vodi: LADISLAVA MILOŠEVIČ.

CILJI:

  • Zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju,
  • razvijanje skladnosti gibanja celega telesa, ravnotežja, moči in gibljivosti,
  • otrok spoznava, da mu telesne vaje, pravilno dihanje in sproščanje pomagajo ohranjati zdravje,
  • spodbujanje občutljivosti za etično dimenzijo različnosti,
  • otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za prijateljske, spoštljive in prijazne medsebojne odnose,
  • otrok usvoji zaporedje položajev pozdrav soncu.

NAMEN:

Otroci pridobivajo izkušnje in navade zdravega življenjskega sloga. Z vadbo želimo spodbuditi tudi umirjenost, sproščenost in koncentracijo otrok.

POTEK:

Dejavnost bo potekala enkrat mesečno; v 2 ali 4 manjših skupinah (do 12 otrok), odvisno od interesa otrok.

V primeru 2 skupin bodo združeni otroci 4–5 (igralnici 09 in 10) in 5–6 let (gralnici 07 in 08), v primeru 4 skupin bo vsaka skupina posebej.

V okviru 1. roditeljskega sestanka bodo starši dobili prijavnice, da se bodo lahko skupine oblikovale na podlagi prijav.

Mesečna dejavnost bo tematsko obarvana v povezavi z letnimi časi in naravo, elementi joge bodo vključeni v zgodbo na izbrano temo. V uvodnem delu se bodo otroci ogreli in razgibali celo telo. V glavnem delu bodo prisluhnili zgodbi, nato bodo izvedli položaje joge iz zgodbe. Dejavnost bomo zaključili  z vodenim sproščanjem celega telesa ob glasbi, z igro tišine v krogu ali v parih, barvanjem mandal ipd.