NAPENJANJE GUMIC in VSTAVLJANJE COFKOV

  • NAPENJANJE GUMIC (ustvarjanje oblik, podob …) in
  • VSTAVLJANJE COFKOV  z domišljijsko igro … (Namesto cofkov lahko naredite kroglice iz vate ali papirja.)
 

Prispevala: Manja Kokalj, prof. bio. in kem.