Projekti in programi

V tej rubriki vam predstavljamo projekte, programe in obogatitvene dejavnosti, s katerimi v vrtcu doprinašamo h kakovostni rasti in trajnostnemu razvoju na področjih okoljske vzgoje, vzgoje za zdrav življenjski slog, razvoja predbralne in naravoslovno-matematične pismenosti, medgeneracijskega in vseživljenjskega učenja …

V tem šolskem letu nadaljujemo z dvema stalnima programoma v našem vrtcu:

Obogatitvene dejavnosti v tem šolskem letu: