Knjižnica

  • KNJIŽNICA – MESTO ZA MAJHNE IN VELIKE

Vrtec že vrsto let sodeluje s šolsko knjižnico. Uspelo nam je razviti obliko sodelovanja, ki v naše siceršnje vzgojno-izobraževalno delo na področju jezika vnaša tudi elemente knjižnične vzgoje. Na ta način ne vzgajamo v bralce le naših malčkov, temveč preko njih povabimo k sodelovanju tudi starše, da obiskujejo knjižnico skupaj z otroki in tako gojijo bralno kulturo tudi doma. Z veseljem opažamo, da vedno več staršev naših otrok sodeluje pri bralni znački za starše, ki jo organizira šolska knjižnica.
Ure pravljic, ki se jih udeležujejo otroci z vzgojiteljicami, potekajo kontinuirano skozi vse šolsko leto. Otroci radi prihajajo v knjižnico, kjer jih ne pritegne le izbrana vsebina, ampak tudi knjižničarkino interpretativno branje. Tu je seveda še prostor, ki »diši« po knjigah in vsem, kar je v njih zapisano. Poleg že omenjenih obogatitvenih dejavnosti, povezanih z branjem, sodelujemo s knjižnico še pri izvajanju EKO bralne značke, ki poteka od meseca oktobra do aprila, knjižnico pa obiščemo tudi ob različnih drugih priložnostih (npr. tednu ustvarjalnosti v začetku meseca februarja, zelenem tednu …).

  • BRALNA ZNAČKA ZA STARŠE

Na šoli bomo že peto leto izvajali bralno značko za starše. Ideja za ta projekt se je porodila ob razmišljanju, kako povečati zanimanje otrok za branje, in v skrbi za razvoj bralne kulture nasploh. Odločili smo se, da tudi starše, tako kot delavce šole, povabimo k branju ter z zgledom aktivnih bralcev otrokom pokažemo, da je branje prijetna in koristna dejavnost. Številne raziskave so pokazale, da otroci, ki kasneje radi in dobro berejo, prihajajo iz družin, kjer je branje cenjeno, kjer domači radi berejo in kjer starši spodbujajo branje. Starši, ki verjamemo, da je branje užitek in prijetna dejavnost, prenašajo to sporočilo na otroke. Starši, ki berejo za bralno značko, pa spodbujajo otroke k istemu početju. Zato vas prijazno vabimo, da se nam pridružite in skupaj z nami storite nekaj za to, da poleg uspešnih učencev vzgojimo tudi bralce za vse življenje. Za vse potrebne informacije v zvezi z bralno značko lahko povprašate vzgojiteljico vašega otroka, šolsko knjižničarko ali si jih preberete na šolski spletni strani.