CILJI IN NAMEN PROJEKTA V ŠOLSKEM LETU 2021/22

Projekt  se izvaja v mesecu maju.

V tem šolskem letu bo projekt potekal maja 2022. izvedli bomo dva popoldneva s starši (ločeno za prvo in drugo starostno obdobje). V primeru neugodne situacije z virusom covid 19, bomo dejavnosti izvali z otroki v skupinah (polovico meseca oziroma cel mesec – po dogovoru s strokovnimi delavci).

Vodja projekta je: Bernarda Majster.

Sodelujoči v projektu: Vse skupine vrtca Kobanček.

CILJI:

  • Združiti in spodbuditi mlade in mlade po srcu; torej otroke, starše, stare starše in druge krajane Selnice ob Dravi in Sv. Duha h gibalnim dejavnostim,
  • ozaveščati ljudi vseh generacij o pomembnosti gibanja in zdravega načina življenja vseh 365 dni v letu,
  • preživeti prijetne urice v naravi s prijatelji vseh generacij.

POTEK:

Projekt se bo odvijal glede na potek situacije s covid 19. V kolikor bo lahko potekal kot popoldansko druženje, bomo k sodelovanju povabili starše, stare starše in vse krajane občine, vključili bomo člane društva upokojencev Selnica in Fala, člane Turističnega društva, upokojene delavce vrtca in morda še športna društva. V primeru omejitev druženja bomo dejavnosti izvajali v posameznih skupinah, pri čemer bomo upoštevali priporočila koordinatorjev Simbioze giba.

NAMEN:

Glavni namen projekta je medgeneracijsko druženje, skrb za telesno vzdržljivost in duševno zdravje, ki je v teh težkih časih še posebej na preizkušnji.

 

Zapisala: vzgojiteljica Bernarda Majster