Izpis bodočih prvošolcev iz vrtca

Spoštovani starši bodočih prvošolcev.

Ob prehodu v šolo morate vašega otroka najkasneje 7 dni pred izstopom iz vrtca izpisati. To opravite v tajništvu, kjer izpolnite izpisnico.

Izpisnico lahko najdete tudi tukaj: Izpisna izjava_šolarji

Če imate v vrtcu dva otroka, ne pozabite sporočiti spremembe pri CSD-ju, kjer imate izdano odločbo o znižanem plačilu vrtca. To morate narediti najkasneje v 8 dneh od izpisa starejšega otroka. Če spremembe ne uredite pravočasno, se lahko zgodi, da boste morali za mlajšega otroka plačati polno oskrbnino, saj vam dosedanja odločba z všolanjem starejšega otroka neha veljati.

Vodstvo vrtca