OBOGATITVENA DEJAVNOST – GLASBENE URICE

Glasbene urice potekajo skozi celo šolsko leto. Izvajajo se enkrat tedensko, v glasbeni učilnici.

Glasbene urice vodita: BARBARA MARČIČ LAVRIČ in URŠKA MLAKAR

CILJI:

  • Otrokom omogočiti optimalen glasbeni razvoj.
  • Ob pomoči glasbeno didaktičnih iger otrok razvija slušne občutke.
  • Otrok ob petju, pripevanju in izvajanju ritmične glasbe doživlja ugodje, veselje, zabavo.
  • Otrok krepi interes do petja in glasbe in razvija pozitiven odnos do glasbene umetnosti.

NAMEN:

Želimo krepiti razvoj glasbene umetnosti znotraj vrtca, saj je glasba in petje pomemben del otrokovega razvoja. Otrokova aktivna udeleženost v ustvarjanje glasbe krepi njegov spomin, izboljšuje prostorsko-časovno sklepanje, bogati besedni zaklad in ga čustveno zadovoljuje. Skozi petje in glasbo se lahko otrok vživlja v različne vloge in ustvarjalno interpretira, se izraža.

Tukaj se nikakor ne oziramo na posameznikovo nadarjenost, temveč podpremo otrokov interes. Pomembno je, da otroka glasbeno udejstvovanje sprošča in zabava.

POTEK:

  • Glasbene urice pričnemo s sproščanjem teles, z dihalnimi vajami in s pripravo govornega organa.
  • S pomočjo glasbeno didaktičnih iger razvijamo slušne zaznave in ritmične zaznave otroka.
  • Ritem izvajamo z lastnimi in ritmičnimi instrumenti (s pomočjo Orffovih instrumentov izvajamo različne izštevanke).
  • Spoznavamo in prepevamo otroške pesmi.