PREDSTAVITEV MREŽE GOZDNIH VRTCEV V VRTCU KOBANČEK

Prejšnja leta je gozdno pedagogiko izvajala enota Sv. Duh na Ostrem vrhu . V šolskem letu 2020/21 se je Mreži gozdih vrtcev in šol Slovenije pridružila enota Gradišče na Kozjaku. V tem šolskem letu pa smo se odločili, da bomo na ravni Mreže gozdnih vrtcev sodelovali enotno kot Vrtec Kobanček. V sodelovanju z Mrežo gozdnih vrtcev in šol bomo izkoristili danosti naravne okolice.

V projekt Gozdni vrtec sta v šolskem letu 2021/2022 vključeni obe enoti Vrtca Kobanček in sicer:

  • enota Selnica ob Dravi in
  • enota Sv. Duh na Ostrem vrhu.

Tekom projekta se povezujejo z Mrežo gozdnih vrtcev in šol Slovenije, ki je nastala in se razvija s pomočjo vrtcev in šol, Inštituta za gozdno pedagogiko in vseh ostalih, ki zaupajo v njihovo delo.

V Mreži gozdnih vrtcev in šol bodo sodelovale 3 skupine drugega starostnega obdobja v enoti Selnica ob Dravi (Raziskovalci, Sončki in Metuljčki) ter otroci enote Sv. Duh na Ostrem vrhu.

Naš vrtec se nahaja v Selnici ob Dravi, pod vznožjem hribovitega Kozjaka, kar nam ponuja pestro in pisano okolje za izvajanje gozdne pedagogike. Naši otroci obožujejo gibanje na prostem, predvsem pa raziskovanje in igro v gozdovih, ki nas obdajajo. Ideje za izvajanje dejavnosti bomo črpali iz otrok samih in jih nadgrajevali. Iskali jih bomo na spletu iz primerov dobre prakse, od skupin, ki so na tem področju že veliko doživele. Izhajali bomo predvsem iz interesov in možnosti, ki nam jih ponuja naše okolje. Odprti bomo za vse pobude in ideje, tako s strani staršev, krajanov, sodelavcev in otrok. V okviru gozdnega vrtca bomo tekom leta skušali na prosto in v gozd prenesti vsa  področja kurikula in tam doživeti različne aktivnosti, kot tudi gibanje. V gozdu bomo postali slikarji, umetniki, raziskovalci, naravoslovci, plesalci in še kaj. Zelo se veselimo, da prestavimo dejavnosti iz prostorov vrtca v zavetje gozdov in izkoristimo prednosti svežega zraka, gibanja, zmanjšanja bakterij, virusov in pripomoremo h krepitvi našega imunskega sistema. Predvsem pa, da v veliki meri dodamo k našemu vsestranskemu raziskovanju in razvoju.

Cilji, ki jih bomo uresničevali, so naslednji:  razvijanje spoštljivega, odgovornega, naklonjenega odnosa do narave, do gozda ter vključevanje narave, gozda, v vsakodnevne aktivnosti, v povezavi z vsemi kurikularnimi področji.

Naši načrti za prihodnost so, da se še bolj povežemo z naravo, si v gozdu ustvarimo gozdno učilnico in čim več časa preživimo v njej.