Nekaj informacij o projektu v skupini BIBE 2021/22

Projekt Otroštvo podaja roko modrosti se izvaja v okviru UNESCO Združenih šol, ki ga razpisuje OŠ Cvetka Golarja, Škofja Loka.

V projektu bodo sodelovali naši najmlajši iz skupine Bibe. Razpisan časovni okvir projekta je od novembra do aprila. V skupini bodo s projektom začeli že konec septembra oz. takoj, ko bo mogoče glede na vreme, in zaključili v maju.

Vodja projekta je: LADISLAVA MILOŠEVIĆ.

Sodelujoči v projektu: Tanja Lepej, skupina Bibe, ga. Slavica Štruc

CILJI:

  • Vzpostaviti in vzdrževati pristne prijateljske odnose med mladimi in starejšimi in uživati v tem na obeh straneh.
  • Razvijati strpnost med generacijami.
  • Oblikovati otrokov odnos do bolezni, starosti, invalidnosti, smrti – žalovanja.
  • Se učiti sodelovati s starejšimi v različnih delavnicah, na prireditvah.
  • Se učiti »dajati« in »sprejemati«.

POTEK PROJEKTA:

Aktivnosti v okviru razpisanega projekta:

  1. Prijava na projekt – do 30. oktobra 2021.
  2. Različne oblike sodelovanja med generacijami – od novembra do aprila.
  3. Zaključek projekta – konec aprila 2022.

Vsebinski okvir projekta v skupini Bibe:

Projekt bomo povezali s projektoma Zbiramo kilometre in Zdravje v vrtcu, zato bomo go. Slavico enkrat mesečno povabili na daljši sprehod, ki ga bomo popestrili z gibalnimi nalogami.

Poleg tega bomo z otroki ge. Slavici voščili ob praznikih (Novo leto, 8. marec, Velika noč).

Če bo le mogoče, bomo go. Slavico povabili tudi v vrtec, da bo z nami preživela dopoldan v prazničnem decembru in v aprilu na ogled lutkovne predstave, ki jo bomo v naši skupini v sklopu zelenega tedna pripravili v okviru projekta Lutke v vrtcu.

Zapisala: vzgojiteljica Ladislava Milošević