Projekti in programi – SIMBIOZA GIBA

Ponovno smo se odločili za sodelovanje v nacionalnem projektu Simbioza giba.

Sodelovali bosta obe enoti in sicer enota Selnica ob Dravi in enota Sv. Duh na Ostrem vrhu.

Cilji projekta so:

  • Združiti čim večje število ljudi in jih na ta način ozaveščati, kako pomembno je gibanje za zdravje posameznika,
  • otrokom privzgojiti gibalne navade,
  • preživeti nasmejan, družabni, gibalni popoldan.

Projekt se bo odvijal kot medgeneracijsko druženje, ki bo potekalo meseca maja v popoldanskem času. Vključili bomo različna društva, ki delujejo na področju športa in drugih gibalnih dejavnostih. Povabili bomo otroke, starše, stare starše in druge krajane naše občine.

Namen je združiti ljudi različnih generacij in k sodelovanju povabiti lokalna društva v naši občini.

 

SIMBIOZA GIBA v šolskem letu 2023/2024

SIMBIOZA GIBA v šolskem letu 2022/2023

SIMBIOZA GIBA v šolskem letu 2021/2022

SIMBIZA GIBA v šolskem letu 2020/2021