FINA MOTORIKA

Fina motorika vključuje uporabo manjših mišic rok, kot so mišice v zapestju in prstih. Mišice skupaj z možgani nadzorujejo in usklajujejo gibanje dlani in prstov, ki jih uporabljamo pri različnih dejavnostih (uporaba svinčnikov, škarij, sestavljanje kock ali sestavljank, šivanje ipd.). Učinkovitost finomotoričnih gibov pomembno vpliva na kakovost, natančnost in hitrost izvajanja različnih opravil, pri katerih uporabljamo dlani in prste. Učinkovite finomotorične sposobnosti zahtevajo številne neodvisne dražljaje, ki pomagajo rokovati s predmetom ali opravijo nalogo. Vključujejo koordinirano usklajevanje impulzov med možgani in malimi mišičnimi skupinami rok ter so povezane z razvojem grobe motorike. Uporabljamo jih tako pri šolskem delu kot tudi pri vsakodnevnih opravilih.

 

DRUGE DEJAVNOSTI, KI VKLJUČUJEJO FINO MOTORIKO:

 • obešanje perila ali listov s ščipalkami,
 • pretakanje vode,
 • presipavanje riža ali fižolčkov,
 • umivanje in ščetkanje zob,
 • uporaba jedilnega pribora,
 • zavezovanje čevljev,
 • zapiranje zadrge ali gumbov,
 • zapiranje plastenk z zamaški,
 • risanje v polento, moko ali zdrob,
 • trganje solate, lupljenje mandarin,
 • nizanje predmetov na vrvico,
 • sestavljanje kock.