SVET STARŠEV

Predstavniki staršev vseh oddelkov vrtca, izbrani na 1. roditeljskem sestanku v začetku šolskega leta, so člani Sveta staršev šole in vrtca.

Vabimo vas, da si preberete zapisnike sej Sveta staršev:

          VRTEC – polletno poročilo jan.2023

          ŠOLA – polletno poročilo jan. 2023